VEKBIT

Systemy zabezpieczeń

Kategorie produktów

Szukaj w sklepie

Systemy te umożliwiają w momencie wykrycia dymu otwarcie klap oraz usuwanie dymów i gorących gazów pożarowych z obiektu, a przede wszystkim z dróg ewakuacyjnych, aby ułatwić sprawną akcję gaśniczą Straży Pożarnej .

 

 

Uniwersalne centrale sterujące UCS 6000 są przeznaczone do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające) i umożliwia:

  • wykrywanie pożaru (zadymienia);
  • uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania;
  • sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie);
  • automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;
  • automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali;
  • przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych.