VEKBIT

Systemy zabezpieczeń

Szukaj w sklepie

Zastosowanie modułu do obecnej centrali daje możliwość :

-Otrzymywania wiadomości SMS-owych o zaistniałym zdarzeniu z Państwa systemu alarmowego : Włamanie, sabotaż , brak zasilania głównego, uzbrojenie systemu, rozbrojenie systemu

-Załączania i wyłączania 4 stref w systemie alarmowym za pośrednictwem aplikacji, oraz komunikatów SMS

-Możliwość sterowania 4 kanałami (przez aplikację ) np. bramą wjazdową, garażową , zapaleniem światła , załączeniem systemu podlewania , itp.

-Możliwość podejrzenia w aplikacji czy dany podsystem jest w czuwaniu, czy też jest rozbrojony

-Ograniczeniem dużych kosztów związanych z wymianą centrali alarmowej ( płyty centrali,klawiatur, modułów rozszezrzeń)

20190321 21280020190321 21420420190322 1226500