VEKBIT

Systemy zabezpieczeń

Szukaj w sklepie

Logowanie

PC6010

Print
PC6010_4b461b15e0409.jpgPC6010_4b461b15e0409.jpg
Description

PC6010 firmy DSC jest centralą sygnalizacji włamania i napadu przeznaczoną do tworzenia rozbudowanych systemów alarmowych. Możliwość wyodrębnienia 32 w pełni niezależnych podsystemów, elastyczne przypisywanie linii, wyjść programowalnych i klawiatur pozwalają stosować centralę PC6010 w różnego typu obiektach: wojskowych, rządowych, dużych budynkach biurowych, i centrach handlowych. Łączność z modułami i klawiaturami systemu realizowana jest przez 4-przewodową magistralę komunikacyjną COMBUS. Transmisja danych jest szyfrowana przy użyciu klucza publicznego i prywatnego. Częstość zmiany klucza programuje instalator. Metoda ta jest często stosowana przez instytucje wojskowe, rządowe, oraz banki. Płyta główna wyposażona jest w zintegrowany cyfrowy dialer telefoniczny, zasilacz, łącze PC-LINK, 16 linii dozorowych, jedno wyjście sygnalizacji z nadzorem, oraz dwa wyjścia programowalne. Mimo rozbudowanego programu centralę można całkowicie zaprogramować oraz sterować jej działaniem poprzez klawiaturę z wyświetlaczem LCD PC6501. Wszystkie komunikaty wyświetlane są w języku polskim. Centrala ta charakteryzuje się zatrzaskowymi alarmami tzn. powrót linii po alarmie następuje po ręcznym skasowaniu alarmu przez ochronę. Powrót linii po alarmie nie następuje samoczynnie po zakończeniu sygnalizacji. Dlatego też powinna być stosowana w obiektach z 24h ochroną fizyczną. W jednym systemie mogą być podłączone maksimum 64 klawiatury. Podstawowa 16-liniowa konfiguracja PC6010 może być rozbudowywana przy użyciu modułów ekspanderów 8 linii dozorowych PC6108A, aż do 256 linii dozorowych. Zasilacz centrali dostarcza 1,7A prądu do czujników, klawiatur i modułów w systemie. Jeżeli do zasilania urządzeń dołączonych do systemu potrzebna jest większa wydajność prądowa zasilacza, należy zastosować dodatkowy moduł PC6204, który zawiera zasilacz 12V prądu stałego o obciążalności 2,2A i cztery programowane wyjścia przekaźnikowe 2A/30VDC. W jednym systemie może być zainstalowanych do 16 modułów PC6204. Moduł PC6204 zawiera też wzmacniacz sygnałów magistrali i może być używany do jej przedłużania ponad standardowe 300m. Do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, np. tablicą synoptyczną lub radiowym zestawem nadawczym stosuje się ekspandery 16 wyjść tranzystorowych PC6216. Bieżące przesyłanie zdarzeń systemowych do drukarki umożliwia moduł transmisji szeregowej PC6400. Centrala PC6010 współpracuje z systemem kontroli dostępu. System ten budowany jest na bazie kontrolerów PC6820. Każdy moduł obsługuje 2 czytniki kart zbliżeniowych, lub magnetycznych. Każdy użytkownik może mieć przypisany kod i kartę. W wersji maksymalnie rozbudowanej mogą pracować 32 czytniki

Opinie

There are yet no reviews for this product.

Najnowsze produkty